Авторизиран сервисен центар за
Motorola, Dell, Lenovo, Lexmark, Xerox *


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

*Авторизиран сервис за соодветни категории на производи кои може да ги проверите на следниот линк

Кои сме ние?


FIXIO е современ сервисен центар кој одговара на потребните меѓународни стандарди за работа и ги поседува соодветните сертификати за квалитет. Нашиoт висококвалификуван тим од специјалисти ќе се погрижи за ефективна и навремена поправка на вашите уреди.

Авторизиран сервис за гарантно и постгарантно сервисирање и поправка
Дознај повеќе

Дијагностика, поправка и профилактика на компјутери, лаптопи, смартфони, таблети, телевизори, смарт уреди и сè останато од ИТ светот

Дијагностика, поправка и профилактика на принтери и скенери

Инсталација и ажурирање на софтвери.

Изградба, одржување и поправка на мрежна инфраструктура.

Брза и адекватна реакција при итни проблеми.

Проверете го статусот на поправка на вашиот уред


Имате можност да го следите онлајн статусот на поправка на Вашиот уред.

Долгогодишна соработка со голем број светски брендови


Сервисниот центар FIXIO е долгогодишен партнер на едни од најуспешните ИТ брендови

  • Dell
  • Lenovo
  • Motorola
  • Lexmark
  • Xerox
  • Philips
  • Microsoft
  • Acronis
  • NJoy