Статус на поправка


За да го проверите статусот на поправка на Вашиот уред, внесете ги последните 4 бројки од Вашиот телефонски број и уникатниот код, кој може да го најдете на работниот налог за прием.