Ценовник

Бр. Опис Цена
1 Дијагностика на дефект во сервис 600
2 Поправка на лаптоп (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. 2000
3 Поправка на таблет и смартфон (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. 900
4 Поправка на принтер (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. 2000
5 Поправка на LCD монитор (цената се однесува на работна рака и не вклучува резервни делови). Доколку корисникот одбие да биде извршена поправка се плаќа цената за дијагностика. 1800
6 Асемблирање на PC (цената се однесува на работна рака и не ги вклучува потребните делови). 1000
7 Префрлање на податоци на HDD (Бекап) 1200
8 Детектирање и чистење на вируси 1200
9 Инсталација на софтвер (лиценцирани додатни програми/антивирус итн) 600
10 Инсталација на DVD и HDD 500
11 Инсталација на лиценциран ОС со драјвери и активација 2400
12 Инсталација и деинсталација на драјвери 600
13 Поправка na OC (доколку е возможно) 1800
14 Вадење на податоци од оштетени HDD (доколку е возможно). Цената е во зависност од оштетеноста на дискот и количината на податоци 1200-4000
15 Превентивно одржување на PC, чистење на кулери, напојување и тестирање 800
16 Тестирање на испраност на компоненти на PC (цената е за секоја компонента посебно) 600
17 Вградување на хардвер на PC (pci-картички, со вклучено инсталирање на драјвери) 500
18 Инсталација и конфигурирање на мрежна опрема (ruter, hub, switch, wireless) 2000
19 Инсталација и конфигурирање на remoute access/vpn 3000
20 Инсталација и подесување на принтер за штампање во мрежа (цената се однесува на еден принтер) 2400
21 Подесување на E-Mail (цена за еден e-mail) 800
22 Програмирање на Bios чип на програматор 600
23 Update на Firmware 600
24 Поправка на ситен дефект на PC која може да се отстрани без оставање на PC-то 600
25 Интервенција на терен во работно време (цената е по започнат работен час) 2400
26 Интервенција на терен вон работно време (цената е по започнат работен час) 3000
27 Интервенција на сервери на терен во работно време (цената е по започнат работен час) 4000
28 Интервенција на сервери на терен вон работно време (цената е по започнат работен час) 5000
  Трошоци  
  *При интервенција на терен на оддалеченост повеќе од 10 км се наплаќат патни трошоци  
  **За сервисирање по итна постапка се наплаќа 50% плус од цената на услугите  
  ***Цените се во МКД  
Contact us if you have a specific question or need more information regarding the service you need.